(SSL) zaštićena komunikacija
24.03.2023. - U sistemu EPI, po osnovu izmjena i dopuna Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti, izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju kastodi poslova te novog Pravilnika o adekvatnosti kapitala i likvidnosti brokersko-dilerskog društva, izvršene su izmjene postojećih izvještaja te je izvršeno i dodavanje novih izvještaja kako je navedeno u novom korisničkom uputstvu u prilogu. Link za preuzimanje

29.08.2022. - U sistemu EPI izvršeno je usklađivanje obrazaca finansijskih izvještaja društava za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (SGRS, broj 59/22). Korisničko uputstvo, koje možete preuzeti na ovom linku, izmjenjeno je u dijelu XML i CSV fajlovi za direktan upload obrazaca finansijskih izvještaja.

13.04.2022. - U sistemu EPI izvršeno je usklađivanje obrazaca finansijskih izvještaja investicionih fondova u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/21). Korisničko uputstvo, koje možete preuzeti na ovom linku, izmjenjeno je u dijelu XML i CSV fajlovi za direktan upload obrazaca finansijskih izvještaja.

24.02.2021. - Obavještavamo Vas da je u periodu od 13 časova 23.02.2021. godine do 13 časova 24.02.2021. godine zbog izmjena na mrežnoj opremi internet provajdera, došlo do zastoja u slanju e-mail potvrda o prijemu izvještaja u sistem EPI. Izvještaje koje ste poslali (pregled poslatih izvještaji) u ovom periodu su primlјeni u sistem EPI, jedino je izostala e-mail konfirmacija o slanju istog. Nakon otklanjanja problema odnosno nakon 13 časova 24.02.2021. godine, konfirmacije o uspješnom slanju izvještaja nastavićete dobijati na е-mail. Hvala na razumjevanju.

31.01.2021. - Korisničko uputstvo za EPI - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI, verzija 2.9, koje možete preuzeti na ovom linku.

20.09.2019. - Korisničko uputstvo za EPI - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI, verzija 2.8, koje možete preuzeti na ovom linku.

08.04.2019. - Obavještavamo korisnike da nove i izmjenjene izvještaje objavljene u Pravilniku o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF, DUIF i DP (SG. 121/18) od danas mogu slati putem EPI2 sistema. Molimo vas da nam preko Helpdesk-a prijavite sve eventualne greške da bi se iste mogle što prije otkloniti.

01.01.2019. - Obavještavamo korisnike da nove i izmjenjene izvještaje objavljene u Pravilniku o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF, DUIF i DP (SG. 121/18) do daljnjeg šalju putem HelpDesk-a na EPI2 sistemu.

24.04.2018. - U izvještaju DEP-F-UVI su izbačene pozicije koje se odnose na nekretnine.

23.12.2017. - Izvještaji DU-F-BS, DU-F-PNI i DU-F-TG su izmjenjeni. SG 115/17, 23.12.2017.

01.02.2016. - DU-F-ONVI-Z - Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po akciji se šalje sve do transformacije zatvorenog u otvoreni fond

11.10.2012. - Dodana su dva nova izvještaja: B-ZT i BP-ZT

27.12.2010. - Nova adresa Web sajta i Web aplikacija - (www.secrs.gov.ba i https://epi.secrs.gov.ba).

27.12.2010. - Korisničko uputstvo 2.7 - Nova adresa Web sajta i Web aplikacija.

29.07.2010. - DU-F-VT-Z, DU-F-VTR i DU-F-NNC korekcije - Izvršene su korekcije u obrascima DU-F-VT-Z, DU-F-VTR i DU-F-NNC, koje se ondose na rokove dostavljanja izvještaja

29.07.2010. - DU-IF korekcije rokova - Izvršene su korekcije u DU-IF obrascu, odnosno ispravljeni su rokovi dostavljanja ovog izvještaja, tako da odgovaraju članu 9. stav 2. pravilnika

07.07.2010. - Korisničko uputstvo 2.6 - Dodavanje XML/CSV importa za: DEP-F-RVNI-O1(Z1), DEP-F-RVNI-O2(Z2), DU-F-BS, DU-F-BU, DU-F-FP, DU-F-PNI, DU-F-SOVI, DU-F-SU, DU-F-SUVI, DU-F-TG, DU-F-TPL, KB-IF-B izvještaje. Uputstvo možete preuzeti na ovom linku.

23.06.2010. - DU-F-NDG korekcije - Korekcije u vezi CSV importa (pogledati korisničko upustvo i redosljed kolona u ovom izvještaju)

23.06.2010. - Korisničko uputstvo 2.5 - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI v2, koje možete preuzeti na ovom linku.

12.02.2010. - Uputstvo za posebne izvještaje - Postavljeno je uputstvo za popunjavanje posebnih izvještaja koje možete preuzeti na ovom linku.

08.02.2010. - Spisak nedostavljenih izvještaja - Radi jednostavnije evidencije izvještaja koje korisnici nisu dostavili, a imaju obavezu, stvoren je novi pregled na naslovnoj stranici, umjesto dosadašnje mjesečne statistike.

26.01.2010. - Nedostupnost sistema EPI -Zbog vanrednog servisa nad elektro mrežom u prostorijama Komisije, EPI je bio nedostupan u jutarnjim časovima

15.01.2010. - Problemi sa pristupom EPI2 sistemu -Zbog problema sa internet provajderom, EPI2 sistem je bio nedostupan u jutarnjim časovima.

23.12.2009. - Otežan pristup EPI2 sistemu- Zbog problema sa Internet konekcijom, mogući su problemi prilikom pristupa EPI2 sistemu.

14.12.2009. - DEP-F-HOVI korekcije - Izvršene su korekcije u DEP-F-HOVI obrascu, čime je dodan novi opseg podataka za unos ("Druga imovina")

14.12.2009. - Korisničko uputstvo 2.4 - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI v2, koje možete preuzeti na ovom linku.

08.12.2009. - Korisničko uputstvo 2.3 - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI v2, koje možete preuzeti na ovom linku.

07.12.2009. - DU-F-ONVI-Z i DU-F-ONVI-O - slanje XML i CSV fajlova - Na obrascima je od danas moguće izvršiti import podataka u XML i CSV formatima, kao što je specificirano u novoj verziji korisničkog uputstva, koja će biti dostupna u toku dana

24.11.2009. - Korisničko uputstvo 2.2 - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI v2, koje možete preuzeti na ovom linku.

04.11.2009. - Restauracija sistema - EPI sistem je od danas ponovo u funkciji, nakon što je bio nedostupan uslijed problema u radu sa informacionim sistemom Komisije

28.09.2009. - EPI v2.1 pušten u rad - EPI verzija 2.1 je puštena u rad, sa skupom izvještaja za društva za upravljanje IF-a, investicione fondove i banke depozitare

28.09.2009. - BP-MP korekcije - Izvršene su korekcije u BP-MP obrascu, čime je dodan novi opseg podataka za unos (u podacima o prometu i prihodu)

06.07.2009. - Promjena u BP-PL izvještaju - Izvještaj o povezanim licima berzanskog posrednika (BP-PL) je potrebno dostavljati "ad-hoc", odnosno nakon svake promjene povezanih lica, a ne mjesečno

16.03.2009. - Korisničko uputstvo 1.3 - Postavljena je nova verzija korisničkog uputstva za sistem EPI v2, koje možete preuzeti na ovom linku.

13.03.2009. - Nove verzije izvještaja za CR - Izvršene su korekcije u R-25, R-ISO, R-HOV i R-PV obrascima i dodan je novi R-OSO obrazac, u skladu sa izmjenama pravilnika

06.02.2009. - R-RHOV korekcije - Aktuelna je nova verzija R-RHOV obrasca

29.01.2009. - R-25 korekcije - Izvršene su korekcije u R-25 obrascu, čime je dodan novi opseg podataka za unos

16.01.2009. - BP-PL korekcije - Izvršene su korekcije u BP-PL obrascu, čime su vrste povezanih lica usklađene sa onim navedenim u članu 102. stav 1 Zakona

31.12.2008. - EPI v2 pušten u rad - Nova verzija sistema za Elektronsko Prikupljanje Informacija je zvanično puštena u rad